MUDr. Petrášek Josef

         praktický lékař pro děti a dorost
         Praha 5 Jihozápadní město
          sídliště Velká Ohrada
          Janského 2254